You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Balazs Toldi 80b88ad934
Added README.org
3 years ago
.github/workflows Changed gradle argument 3 years ago
gradle/wrapper Initial commit 3 years ago
src/main/kotlin/eu/toldi/mastodon Styling 3 years ago
.gitignore Added Login credential saving 3 years ago
README.org Added README.org 3 years ago
build.gradle Added Kotlin coroutines 3 years ago
gradlew Initial commit 3 years ago
gradlew.bat Initial commit 3 years ago

README.org

Mastodon Client

Mastodon Client

Ez a projekt a Kotlin alapú szoftverfejlesztés című tárgy 2021. tavaszi félévében készített házi feladatomat tartalmazza. Ebben egy egyszerű Mastodon klienst valósítottam meg TornadoFX és Ktor alapokon.

Szükséges elemek a használatához

  • Java 11
  • Masotodn fiók egy tetszőleges példányon (instance; pl.: mastodon.social, fosstodon.org)

Használata

Indításkor egy bejelentkező képernyő jelenik meg, ahol csak a fiókunk által használt példány doménjét kell megadni (tehát https nélkül)

A "Login" gombra kattintás után a megnyílt böngésző ablakban be kell jelentkezni, valamint engedélyt kell adni a kliensnek a fiók használatára. Ekkor megjelenik egy autentikációs szöveg, amit a program felugró ablakába kell bemásolni. Ha minden sikeres volt a fiók használatához szükséges tokent egy "auth.json" nevű fájlba menti, így ha legközelebb megnyitjuk ezen nem kell újra végigmenni.

Bejelentkezés után Föderált idővonal jelenik meg. Erről a bal oldalon található panellel válthatunk a "Home" vagy "Local" idővonalra.