Mini web szerver Témalaborra
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Toldi Balázs Ádám 095f6bb4d2
continuous-integration/drone/push Build is passing Details
Added drone.yml
2 years ago
gradle/wrapper Initial commit 2 years ago
src Initial commit 2 years ago
.drone.yml Added drone.yml 2 years ago
.gitignore Initial commit 2 years ago
Dockerfile Initial commit 2 years ago
README.org Fixed docker run command in README 2 years ago
build.gradle.kts Initial commit 2 years ago
gradle.properties Initial commit 2 years ago
gradlew Initial commit 2 years ago
gradlew.bat Initial commit 2 years ago
settings.gradle.kts Initial commit 2 years ago

README.org

Miniwebszerver - Témalabor

Leírás

Ez egy egyszerű web szerver alkalmazás, amit Témalaboratórium háziként írtam. 3 elérési útvonalat támogat:

  1. /: Egy egyszerű statikus Hello world oldal
  2. /hello: Egy oldal, ami a name GET paraméterén keresztül megadott néven köszön. Ha nincs ilyen megadva akkor stranger néven köszönt
  3. /sum: Kiírja az a és b GET paraméter összegét. Ha nincs megadva az adott paraméter, akkor azt 0-nak veszi.

Futtatás

A szerver futtatható önmagában vagy docker konténeren belül is.

Futtatás önmagában

Az alábbi parancs lefordítja a programot, majd futtatja azt

./gradlew build run

Futtatás docker konténerben

Az alábbi parancsal lehet lefordítani a programot,majd létrehoz egy docker image-t.

./gradlew build docker

Ez után a konténert az alábbi parancsal lehet elindítani:

docker run -d -p 8080:8080 eu.toldi.miniwebserver_lab:0.0.1